Asbestsanering i Stockholm: Skydda din hälsa och miljön

05 april 2024
Veronica Urena

editorial

I hjärtat av Stockholm, bland stadens pulserande liv och arkitektoniska skönhet, finns äldre byggnader som bär på en osynlig risk asbest. Användningen av asbest var vanlig före 1970-talet, framför allt inom byggsektorn, för dess brandhämmande och isolerande egenskaper. Idag är asbest känd för att vara en signifikant hälsorisk och kräver därmed professionell hantering. I denna artikel granskar vi processen och vikten av asbestsanering i Stockholm, hur du kan identifiera asbest och vart du kan vända dig för trygg och certifierad sanering.

Identifiera och förstå riskerna med asbest

Asbest är ett samlingsnamn för olika typer av fibrösa silikatmineraler som i historien varit prisade för sina resistenta egenskaper. När asbestmaterial nöts eller skadas, frigörs små fibrer i luften, som om de inandas kan orsaka allvarliga lungsjukdomar, såsom asbestos, lungcancer och mesoteliom. I Stockholm – precis som i resten av Sverige – är det särskilt byggnader uppförda före 1980 som kan tänkas innehålla asbest i exempelvis väggplattor, golvmattor, takmaterial och rörisolering.

Det är inte alltid lätt att själv identifiera asbest. Material som misstänks innehålla asbest bör inspekteras av expertis med specialutrustning. Om du misstänker att ditt hem eller din arbetsplats i Stockholm kan ha asbesthaltiga material, bör du inte försöka hantera dem själv. Asbest är endast farligt när det befinner sig i dåligt skick, eller när det störs, därav är det viktigt att professionella med rätt skyddsutrustning utför inspektion och eventuell sanering.

asbestsanering i Stockholm

Säker asbestsanering: En process i flera steg

Asbestsanering är en komplex process som kräver noggrann planering och utförande för att säkerställa att fibrerna inte sprids i luften och att allt asbestmaterial avlägsnas korrekt. Det första steget i asbestsaneringen involverar en detaljerad undersökning och kartläggning av området. Certifierade asbestsanerare kommer att utvärdera byggnaden och samla prover för analys.

När asbest förekomsten är bekräftad, utarbetar fackmän en saneringsplan som följer gällande lagar och säkerhetsförfaranden. Denna plan inkluderar metoder för att försegla det drabbade området och användning av specialiserade filtreringssystem för att förhindra att asbestfibrerna sprider sig. Asbestsaneringsteamet kommer sedan att bära personlig skyddsutrustning (PPE) och använda specialverktyg för att försiktigt ta bort asbestmaterial, vilket sedan transporteras bort till godkända deponier.

Efter det att all asbest har tagits bort utförs luftprovning för att säkerställa att inga asbestfibrer återstår i inomhusmiljön. Först efter att det har bekräftats att området är fritt från asbest, kan det anses vara säkert för återanvändning eller renovering.

Vid varje asbestsanering i Stockholm måste det dessutom anmälas till Arbetsmiljöverket innan arbetet påbörjas. Alla steg från riskbedömning, sanering, avfallshantering till slutkontroll måste dokumenteras och rapporteras enligt fastställda riktlinjer.

Fler nyheter